O mnie Oferta Uwarunkowania Certyfikat Kontakt
Uwarunkowania prawneZgodnie z art.79a Ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym Rzeczoznawcą Samochodowym jest osoba, która:
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • posiada 5-letnią wymaganą praktykę w dziedzinie związanej z motoryzacją,
  • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz  C1 lub C,
  • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
  • posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji,
  • została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych,


Uwarunkowania Prawne sporządzono na podstawie ujednoliconego tekstu ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem www.mi.gov.pl
© 2009 K.Loda
O MNIE   |   OFERTA   |   UWARUNKOWANIA PRAWNE   |   CERTYFIKATY   |   KONTAKT
Strona główna