-wycena kosztów naprawy i ocena jakości naprawy pojazdów
-wycena wartości szkód komunikacyjnych
-kosztorysowanie wartości szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia AC i OC w systemie AUDATEX, Info-Ekspert, DAT
-wyceny wartości pojazdów
-wyceny wartości pojazdu do Urzędu Celnego (do ustalenia wartości akcyzy), Banków, Leasingów, Urzędów, Sądów
-wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym
-wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń, przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych Info-Ekspert, Eurotax ( w tym wyceny pojazdów maszyn i urządzeń dla udokumentowania wykorzystania środków z urzędów pracy, z agencji modernizacji rolnictwa i innych środków unijnych)
-wyliczenia pozostałości w oparciu o system AUDATEX oraz INFO-EKSPERT
-rynkowa wycena pojazdów dla potrzeb banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów celnych i klientów indywidualnych w oparciu o program INFO-EKSPERT
-wycena maszyn, urządzeń, autobusu, naczepy
-analiza dokumentacji z towarzystw ubezpieczeniowych (kosztorysy, wyceny wartości pojazdów, wyceny szkód całkowitych)
-Skorodowany, uszkodzony VIN nadwozia lub ramy – opinia w celu nadania numeru nadwozia
-opinie techniczne
-wykonywanie pełnej i kompletnej dokumentacji do Konserwatora Zabytków, tj. oceny historyczno-technicznej, białej karty pojazdu zabytkowego oraz kwalifikacje na pojazd kolekcjonerski
-oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną
-kosztorysowanie szkód komunikacyjnych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych (w tym w systemach Audatex, DAT)
-analizy i weryfikacje rachunków za przeprowadzane naprawy pojazdów
-opinie o skuteczności napraw powypadkowych (w tym badanie grubości powłoki lakierniczej)
-likwidacja szkód komunikacyjnych
-oględziny stanu technicznego
-ustalenie rynkowego ubytku wartości pojazdu w skutek kolizji
-ustalanie lub weryfikacja danych technicznych i identyfikacyjnych, opisy pojazdów po zmianach, niezbędne dla potrzeb Wydziałów Komunikacji i Stacji Kontroli Pojazdów
-ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych, kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięcia tj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy
-doradztwo w sprawach motoryzacji
-Pomoc przy zakupie samochodu używanego lub samochodu sprowadzonego z zagranicy – wycena wartości pojazdu dla urzędu celnego
-oględziny stanu technicznego
-inne opinie i ekspertyzy techniczne
...